Archive for the ‘Chandesperans_Chantsdesperance_ChantsdesperanceOnline’ Category

24 ChanDesperans Kreyòl CDK – Jezu se tout bagay pou mwen

 

24 ChanDesperans Kreyòl CDK – Jezu se tout bagay pou mwen

1

Jezu se tout bagay pou mwen

Lapè, lajwa, lavi

Se li ki fòs mwen tou lè jou

Mwen ta tonbe san li

Lè-m santi-m tris, se li-m chache

Si-l pa te la, sa mwen ta fè

Lè-m santi-m tris, li fè mwen ge

Li renmen-m

2

Jezu se tout bagay pou mwen

Nan tout eprèv chak jou

M-ale kote-l pou byenfè

E li ban-mwen yo toujou

Li voye solèy ak lapli

Li ban nou rekòt avèk fwi

Solèy, lapli, rekòt ak fwi

Li renmen-m

3

Jezu se tout bagay pou mwen

Mwen va rete fidèl

Li si fidèl pou mwen toujou

Mwen pa kapab nye-l

Lè map swiv li, mwen pap pèdu

Li veye mwen jou avèk nwit

Mwen pou swiv li jou avèk nwit

Li renmen-m

4

Jezu se tout bagay pou mwen

Pa gen pi bon zanmi

Ma mete pou letènite

Tout konfyans mwen nan li

Lè li renmen-m, se bèl lavi

Li bèl, li pape janm fini

Vi etènèl, jwa etènèl

Li renmen-m

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

Advertisement

78 ChanDesperans Kè Kreyòl: Mwen te deside…

11chandesperanskreyol78kekreyolpic

 

78 ChanDesperans Kè Kreyòl

1.

Mwen te deside

Pou’m swiv le Senyè (2 li-n twa fwa)

Mwen pa’p tounen (2 fwa)

 

2.

Le Monn dèyè do’m

La kwa devan je’m (2 li-n twa fwa)

Mwen pa’p tounen (2 fwa)

 

3.

Si’m dwe ale sèl

Toujou m’a swiv li (2 li-n twa fwa)

Mwen p’ap tounen (2 fwa)

 

************ Use Paypal to make a donation or give a tip ************

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

Le Monn Se Pa Lakay Mwen, Nan Syèl La M Prale… Sing with the “Most Favorite Melodies Joyeuses!”

Le Monn Se Pa Lakay Mwen (This World Is Not My Home)
39 Melodies Joyeuses

1. Le monn se pa lakay mwen,
Nan syèl la m prale
Trezò mwen ak kè mwen
Anwo yo tout fikse
Mwen tande zanj yo
K’ap rele mwen ale la
E mwen pa kab santi’m
Twòp alèz isiba

Refren/Kè (Refrain)

Jezi ou konnen, ou se sèl zanmi mwen
Si ou pa pran mwen nan syèl,
O Seyè sa mwen fè?
Mwen tande zanj yo k’ap rele mwen ale la
E mwen pa kab santi mwen alèz isi-ba

2. Mwen konnen mwen pa diy (dign),
Mwen se yon vil pechè
Men mwen gen tout espwa’m
Ke Jezi se sovè’m
Se Jezi kite mouri
Sou lebwa kalvè
E li te sove nanm mwen pou letènite

3. Mwen gen kèk byenneme
ki devanse’m deja
Yo nan bra de Jezi,
E y-ape tann mwen la
Mwen gen pou rete,
Lite kon yon bon sòlda
Men Jezi, lè ou rele’m,
M-a vin avèk jwa


Thanks for your request of the most favorite Haitian songs of inspiration, faith, and consecration. Your requests have allowed us to continue this online ministry.

************ Use Paypal to make a donation or give a tip ************

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.


Purchase one of these titles to support this ministry


Disc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children’s Choruses Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3064

Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children’s Church Choruses Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD – Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 – Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or

Quantity


Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol – Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or

Quantity


Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow

or

Quantity


Disc ID: 3122

Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow

or

Quantity
Disc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children’s Choruses Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3064

Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children’s Church Choruses Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD – Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 – Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or

Quantity


Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol – Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or

Quantity


Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow

or

Quantity


Disc ID: 3122

Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow

or

Quantity


We Grow Writers

The Fresno State MFA Creative Writing Program is the home for #FresnoWriters

PREE

Caribbean. Writing.

FLORWING MAG

@florwingofficial

MATHILLAGES.NET

Le BLOG OFFICIEL de MATHILDE

Sliver of Stone Magazine

2010-2018 ARCHIVES

Haiti Result-Oriented Relief - HROR

A Person-to-Person Haiti Rebuilding Effort focused on Getting Things Done!

Afro Alice

Ak Cheve Natirèl, ou bèl!

Opinions de Femmes

Kreye lavi ke w vle a ak resous ke w genyen yo

ebookPublishersWeekly

Get Daily, Weekly, and Monthly Digital ebooks You Can't Miss

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Here's To Us

Nerdiness Encouraged

Mudflats

Tiptoeing Through the Muck of Alaskan Politics