Archive for the ‘Chantez avec Echo Des Elus’ Category

74 Echo Des Elus: ‘Distans m-rive santi-m pa’p kap Tounen ankò’

***This song is dedicated specially to Yolaine Anglade.  Enjoy its lyrics.***

1EchodesEluspic

74 Echo Des Elus: Distans m-rive santi-m pa’p kap
Tounen ankò
Distans m-rive santi-m pa’p kap
Tounen ankò
Mwen pa’p tounen mwen pa’p
Tounin
Menm si loraj danje menase frape
Mwen
Ankò mwen di mwen pa’p tounen

Paske anro ki atire-m
Deja avion mouin dekole
Depase pouin pou-m pa tounin

 

Le monn ak plezi-l yo rele legliz tounen

Anro rele-m pou-m pa tounen

Menmsi nwaj yo leve esprè pou vin bare-m

Yon pa ankò, m-ap wè sovè-a

 

Lè gro van ak tanpèt yo leve kont mwen

Legliz kanpe sou yon sèl mo

M deja pati pou yon dite lòt moun anro

Kote mèt mwen ap di bravo

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

 

Advertisement

Mwen pa kapab bliye…..Jezi va roule ròch la

45 Echo des Elus…..Jezi va roule roch la

 

1EchodesEluspic

45 Kreyòl echo des élus

MWEN PA KAPAB BLIYE

Men pakab bliye ki kotem te ye
Lè Jezi te jwenn mwen la vi m te chanje
Se pou sa map chante paske li sove m
Si satan vle bare m ma va rele Jezi


Jezi va roule ròch la
Ki vin bare m nan mòn nan (3 fwa)
E m konnen yon jou sa va chanje

 1. Mwen pa jamè bliye ki jan sa te ye
  Lespri m te boulvèse paske m te mare
  Lè m vin jwen ak Jezi tout bagay chanje
  Ròch la te mèt bare m Jezi delivre m
 2. Pafwa m konn ap kriye devan problèm yo
  Mwen desann sou jenou m map rele Jezi
  Mwen tande vwa Jezi kap pale avèm
  Li di mwen pran kouraj tout bagay va chanje
 3. Si ou santi ou tris e dekouraje
  Ou leve wap kriye ou pa gen espwa
  Ou mèt jwenn ak Jezi la konsole w
  Wi se li menm ki di li va roule ròch la
 4. Ou te mèt òfelen ou pa gen sekou
  Ou te mèt meprize ou pa gen zanmi
  Si ou se zanmi Jezi ou gen tout bagay
  La vi ou te mèt tou nwa yon jou sa va chanje

 

************ Use Paypal to make a donation or give a tip ************

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

We Grow Writers

The Fresno State MFA Creative Writing Program is the home for #FresnoWriters

PREE

Caribbean. Writing.

FLORWING MAG

@florwingofficial

MATHILLAGES.NET

Le BLOG OFFICIEL de MATHILDE

Sliver of Stone Magazine

2010-2018 ARCHIVES

Haiti Result-Oriented Relief - HROR

A Person-to-Person Haiti Rebuilding Effort focused on Getting Things Done!

Afro Alice

Ak Cheve Natirèl, ou bèl!

Opinions de Femmes

Kreye lavi ke w vle a ak resous ke w genyen yo

ebookPublishersWeekly

Get Daily, Weekly, and Monthly Digital ebooks You Can't Miss

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Here's To Us

Nerdiness Encouraged

Mudflats

Tiptoeing Through the Muck of Alaskan Politics