Posts Tagged ‘Jezu va woule wòch la’

Mwen pa kapab bliye…..Jezi va roule ròch la

45 Echo des Elus…..Jezi va roule roch la

 

1EchodesEluspic

45 Kreyòl echo des élus

MWEN PA KAPAB BLIYE

Men pakab bliye ki kotem te ye
Lè Jezi te jwenn mwen la vi m te chanje
Se pou sa map chante paske li sove m
Si satan vle bare m ma va rele Jezi


Jezi va roule ròch la
Ki vin bare m nan mòn nan (3 fwa)
E m konnen yon jou sa va chanje

 1. Mwen pa jamè bliye ki jan sa te ye
  Lespri m te boulvèse paske m te mare
  Lè m vin jwen ak Jezi tout bagay chanje
  Ròch la te mèt bare m Jezi delivre m
 2. Pafwa m konn ap kriye devan problèm yo
  Mwen desann sou jenou m map rele Jezi
  Mwen tande vwa Jezi kap pale avèm
  Li di mwen pran kouraj tout bagay va chanje
 3. Si ou santi ou tris e dekouraje
  Ou leve wap kriye ou pa gen espwa
  Ou mèt jwenn ak Jezi la konsole w
  Wi se li menm ki di li va roule ròch la
 4. Ou te mèt òfelen ou pa gen sekou
  Ou te mèt meprize ou pa gen zanmi
  Si ou se zanmi Jezi ou gen tout bagay
  La vi ou te mèt tou nwa yon jou sa va chanje

 

************ Use Paypal to make a donation or give a tip ************

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

Advertisement

Nimewo 45 “Echo Des Elus”: Jezu va woule wòch la (Jézu va roulé ròch la)

Nimewo 45 “Echo Des Elus”: Jezu va woule wòch la (Jézu va roulé ròch la)

Dedikas / Dedicasses / Dedication
**As Requested by Marie Raymonde Jeudy….(Thanks for your request!)**

Mwen pa kapab bliye ki kote-m te ye
Lè Jezu te jwenn mwen lavi-m te chanje
Se pou sa m-ap chante paske li sove-m
Si satan vle bare-m ma va rele Jezu


Jezu va woule wòch la
Ki vin bare-m nan mòn nan (3 fwa)
E-m konnen yon jou sa va chanje

Mwen pa jamè bliye ki jan sa te ye
Lespri-m te boulvèse paske-m te mare
Lè-m vin jwenn ak Jezu tout bagay chanje
Wòch la te mèt bare-m Jezu va delivre-m
Pafwa-m konn ap kriye devan pwoblèm yo
Mwen desann sou jenou m’ap rele Jezu
Mwen tande vwa Jezu kap pale avè-m

Li di mwen pran kouraj tout bagay va chanje…..

Pran rès pawòl chan sa-a nan blog sa-a / Get the rest of the lyrics of this song at Chandesperans.blogspot.com

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

We Grow Writers

The Fresno State MFA Creative Writing Program is the home for #FresnoWriters

PREE

Caribbean. Writing.

FLORWING MAG

@florwingofficial

MATHILLAGES.NET

Le BLOG OFFICIEL de MATHILDE

Sliver of Stone Magazine

2010-2018 ARCHIVES

Haiti Result-Oriented Relief - HROR

A Person-to-Person Haiti Rebuilding Effort focused on Getting Things Done!

Afro Alice

Ak Cheve Natirèl, ou bèl!

Opinions de Femmes

Kreye lavi ke w vle a ak resous ke w genyen yo

ebookPublishersWeekly

Get Daily, Weekly, and Monthly Digital ebooks You Can't Miss

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Here's To Us

Nerdiness Encouraged

Mudflats

Tiptoeing Through the Muck of Alaskan Politics