Posts Tagged ‘echos des elus’

74 Echo Des Elus: ‘Distans m-rive santi-m pa’p kap Tounen ankò’

***This song is dedicated specially to Yolaine Anglade.  Enjoy its lyrics.***

1EchodesEluspic

74 Echo Des Elus: Distans m-rive santi-m pa’p kap
Tounen ankò
Distans m-rive santi-m pa’p kap
Tounen ankò
Mwen pa’p tounen mwen pa’p
Tounin
Menm si loraj danje menase frape
Mwen
Ankò mwen di mwen pa’p tounen

Paske anro ki atire-m
Deja avion mouin dekole
Depase pouin pou-m pa tounin

 

Le monn ak plezi-l yo rele legliz tounen

Anro rele-m pou-m pa tounen

Menmsi nwaj yo leve esprè pou vin bare-m

Yon pa ankò, m-ap wè sovè-a

 

Lè gro van ak tanpèt yo leve kont mwen

Legliz kanpe sou yon sèl mo

M deja pati pou yon dite lòt moun anro

Kote mèt mwen ap di bravo

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

 

Numewo 45: Echos Des Elus

Niméwo 45 – Echos Des Elus
Moin pa kapab blié ki koté-m té yé
Lè Jézu té jouin-n moin la vi-m té chanjé
Sé pou sa map chanté paské li sové-m
Si satan vlé bare-m ma va rélé Jézu

Jézu va roulé roch la
Ki vi-n bare-m nan mò la (3 foua)
E-m konnin gnou jou sa va chanjé

Moin pa jamè blié ki jan sa té yé
Lespri-m té boulvèse paské-m te mare
Lè-m vin-n jouin-n ak Jézu tout bagay chanjé
Roch la té mèt baré-m Jézu va delivré –m
Pafoi-m kon’n ap krié devan problem yo
Moin desan’n sou jenou m’ap rélé Jézu
Moin tandé voi Jézu kap pale avè-m
Li di mouin pran kouraj tou bagay va chanjé
Si ou santi ou tris é dekourajé
Ou lévé ouap krié ou pa gin espoua
Ou mèt jouin-n ak Jézu la console
Oui se li min-m ki di li va roulé roch la
Ou té mèt òfelin ou pa gin sékou
Ou té mèt méprizé ou pa gin zanmi
Si ou sé zanmi Jézu ou gin tout bagay
La vi ou té mèt tou noua you jou sa va chanjé

We Grow Writers

The Fresno State MFA Creative Writing Program is the home for #FresnoWriters

PREE

Caribbean. Writing.

FLORWING MAG

@florwingofficial

MATHILLAGES.NET

Le BLOG OFFICIEL de MATHILDE

Sliver of Stone Magazine

2010-2018 ARCHIVES

Haiti Result-Oriented Relief - HROR

A Person-to-Person Haiti Rebuilding Effort focused on Getting Things Done!

Afro Alice

Ak Cheve Natirèl, ou bèl!

Opinions de Femmes

Kreye lavi ke w vle a ak resous ke w genyen yo

ebookPublishersWeekly

Get Daily, Weekly, and Monthly Digital ebooks You Can't Miss

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Here's To Us

Nerdiness Encouraged

Mudflats

Tiptoeing Through the Muck of Alaskan Politics