24 ChanDesperans Kreyòl CDK – Jezu se tout bagay pou mwen

 

24 ChanDesperans Kreyòl CDK – Jezu se tout bagay pou mwen

1

Jezu se tout bagay pou mwen

Lapè, lajwa, lavi

Se li ki fòs mwen tou lè jou

Mwen ta tonbe san li

Lè-m santi-m tris, se li-m chache

Si-l pa te la, sa mwen ta fè

Lè-m santi-m tris, li fè mwen ge

Li renmen-m

2

Jezu se tout bagay pou mwen

Nan tout eprèv chak jou

M-ale kote-l pou byenfè

E li ban-mwen yo toujou

Li voye solèy ak lapli

Li ban nou rekòt avèk fwi

Solèy, lapli, rekòt ak fwi

Li renmen-m

3

Jezu se tout bagay pou mwen

Mwen va rete fidèl

Li si fidèl pou mwen toujou

Mwen pa kapab nye-l

Lè map swiv li, mwen pap pèdu

Li veye mwen jou avèk nwit

Mwen pou swiv li jou avèk nwit

Li renmen-m

4

Jezu se tout bagay pou mwen

Pa gen pi bon zanmi

Ma mete pou letènite

Tout konfyans mwen nan li

Lè li renmen-m, se bèl lavi

Li bèl, li pape janm fini

Vi etènèl, jwa etènèl

Li renmen-m

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

74 Echo Des Elus: ‘Distans m-rive santi-m pa’p kap Tounen ankò’

***This song is dedicated specially to Yolaine Anglade.  Enjoy its lyrics.***

1EchodesEluspic

74 Echo Des Elus: Distans m-rive santi-m pa’p kap
Tounen ankò
Distans m-rive santi-m pa’p kap
Tounen ankò
Mwen pa’p tounen mwen pa’p
Tounin
Menm si loraj danje menase frape
Mwen
Ankò mwen di mwen pa’p tounen

Paske anro ki atire-m
Deja avion mouin dekole
Depase pouin pou-m pa tounin

 

Le monn ak plezi-l yo rele legliz tounen

Anro rele-m pou-m pa tounen

Menmsi nwaj yo leve esprè pou vin bare-m

Yon pa ankò, m-ap wè sovè-a

 

Lè gro van ak tanpèt yo leve kont mwen

Legliz kanpe sou yon sèl mo

M deja pati pou yon dite lòt moun anro

Kote mèt mwen ap di bravo

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

 

78 ChanDesperans Kè Kreyòl: Mwen te deside…

11chandesperanskreyol78kekreyolpic

 

78 ChanDesperans Kè Kreyòl

1.

Mwen te deside

Pou’m swiv le Senyè (2 li-n twa fwa)

Mwen pa’p tounen (2 fwa)

 

2.

Le Monn dèyè do’m

La kwa devan je’m (2 li-n twa fwa)

Mwen pa’p tounen (2 fwa)

 

3.

Si’m dwe ale sèl

Toujou m’a swiv li (2 li-n twa fwa)

Mwen p’ap tounen (2 fwa)

 

************ Use Paypal to make a donation or give a tip ************

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

Mwen pa kapab bliye…..Jezi va roule ròch la

45 Echo des Elus…..Jezi va roule roch la

 

1EchodesEluspic

45 Kreyòl echo des élus

MWEN PA KAPAB BLIYE

Men pakab bliye ki kotem te ye
Lè Jezi te jwenn mwen la vi m te chanje
Se pou sa map chante paske li sove m
Si satan vle bare m ma va rele Jezi


Jezi va roule ròch la
Ki vin bare m nan mòn nan (3 fwa)
E m konnen yon jou sa va chanje

 1. Mwen pa jamè bliye ki jan sa te ye
  Lespri m te boulvèse paske m te mare
  Lè m vin jwen ak Jezi tout bagay chanje
  Ròch la te mèt bare m Jezi delivre m
 2. Pafwa m konn ap kriye devan problèm yo
  Mwen desann sou jenou m map rele Jezi
  Mwen tande vwa Jezi kap pale avèm
  Li di mwen pran kouraj tout bagay va chanje
 3. Si ou santi ou tris e dekouraje
  Ou leve wap kriye ou pa gen espwa
  Ou mèt jwenn ak Jezi la konsole w
  Wi se li menm ki di li va roule ròch la
 4. Ou te mèt òfelen ou pa gen sekou
  Ou te mèt meprize ou pa gen zanmi
  Si ou se zanmi Jezi ou gen tout bagay
  La vi ou te mèt tou nwa yon jou sa va chanje

 

************ Use Paypal to make a donation or give a tip ************

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

Purchase a Copy of HaitianChantsofHope – Chants d’Espérance’s Greatest Hits, Songs, and Hymns

Where Can You Purchase a Copy of ‘HaitianChantsofHope – Chants d’Espérance’s Greatest Hits, Songs, and Hymns’?

 

<a href=”http://www.amazon.com/HaitianChantsofHope-dEsp%C3%A9rances-Greatest-Cantiques-dEsp%C3%A9rance-ebook/dp/B018LKSGAG/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1448725950&sr=1-1″>Purchase your of ‘HaitianChantsofHope – Chants d’Esperance’s Greatest Hits…Hymns’ on Amazon Kindle</a>

If you are interested in getting this ebook,  Purchase it on iTunes:

https://itunes.apple.com/us/book/id1063016937

You can also purchase a copy of the Chants d’Esperance’s Greatest hits on Kobo now:

https://store.kobobooks.com/en-us/ebook/haitianchantsofhope-chants-d-esperance-s-greatest-hits-songs-and-hymns

 

HaitianChantsofHopeHymns and Praise Songs:

http://www.lulu.com/shop/urban-books-press-max-dubois/hymns-and-praise-songs/ebook/product-22459421.html

You can also purchase a PDF copy from Lulu.com right here: http://www.lulu.com/shop/urban-books-press-max-dubois/hymns-and-praise-songs/ebook/product-22459421.html

 

You can also purchase a paper copy from CreateSpace right on this link:
101PicCreateSpace

chants d’Esperance eBook: Favorite and Greatest Hymns

<a href=”http://www.amazon.com/HaitianChantsofHope-dEspérances-Greatest-Cantiques-dEspérance-ebook/dp/B018LKSGAG/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1448683725&sr=1-1″>Purchase a copy of this ebook now</a>

<p>Purchase a copy of this Chants d’Esperance ebook: <a href=”http://www.amazon.com/HaitianChantsofHope-dEsp%C3%A9rances-Greatest-Cantiques-dEsp%C3%A9rance-ebook/dp/B018LKSGAG/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1448614633&sr=1-1″>Purchase a copy of this ebook from Amazon.com now</a>

<p>

<a href=”http://www.amazon.com/HaitianChantsofHope-dEspérances-Greatest-Cantiques-dEspérance-ebook/dp/B018LKSGAG/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1448683725&sr=1-1″>Purchase a copy of this ebook now</a>

Hymns and Praise Songs from Chants d’Esperance Francais

<p>Purchase a copy of this Chants d’Esperance ebook: <a href=”http://www.amazon.com/HaitianChantsofHope-dEsp%C3%A9rances-Greatest-Cantiques-dEsp%C3%A9rance-ebook/dp/B018LKSGAG/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1448614633&sr=1-1″>Purchase a copy of this ebook from Amazon.com now</a>

<p>

On-Demand – Request Instant Online Prayer, Hymn, Dedication, and Song Order

On-Demand / Request Instant Online Prayer, Hymn, Dedication, and Song Order.  We will dedicate to you and your friends.  Write to us or leave us a request.

Order Online


Order Online

Order Online

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

Le Monn Se Pa Lakay Mwen, Nan Syèl La M Prale… Sing with the “Most Favorite Melodies Joyeuses!”

Le Monn Se Pa Lakay Mwen (This World Is Not My Home)
39 Melodies Joyeuses

1. Le monn se pa lakay mwen,
Nan syèl la m prale
Trezò mwen ak kè mwen
Anwo yo tout fikse
Mwen tande zanj yo
K’ap rele mwen ale la
E mwen pa kab santi’m
Twòp alèz isiba

Refren/Kè (Refrain)

Jezi ou konnen, ou se sèl zanmi mwen
Si ou pa pran mwen nan syèl,
O Seyè sa mwen fè?
Mwen tande zanj yo k’ap rele mwen ale la
E mwen pa kab santi mwen alèz isi-ba

2. Mwen konnen mwen pa diy (dign),
Mwen se yon vil pechè
Men mwen gen tout espwa’m
Ke Jezi se sovè’m
Se Jezi kite mouri
Sou lebwa kalvè
E li te sove nanm mwen pou letènite

3. Mwen gen kèk byenneme
ki devanse’m deja
Yo nan bra de Jezi,
E y-ape tann mwen la
Mwen gen pou rete,
Lite kon yon bon sòlda
Men Jezi, lè ou rele’m,
M-a vin avèk jwa


Thanks for your request of the most favorite Haitian songs of inspiration, faith, and consecration. Your requests have allowed us to continue this online ministry.

************ Use Paypal to make a donation or give a tip ************

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.


Purchase one of these titles to support this ministry


Disc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children’s Choruses Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3064

Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children’s Church Choruses Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD – Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 – Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or

Quantity


Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol – Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or

Quantity


Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow

or

Quantity


Disc ID: 3122

Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow

or

Quantity
Disc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children’s Choruses Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3064

Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children’s Church Choruses Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD – Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 – Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or

Quantity


Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol – Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or

Quantity


Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow

or

Quantity


Disc ID: 3122

Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow

or

Quantity


Men of Character and Faith, Paul Walker and Nelson Mandela Teach Us ‘How to Live Before We Die’ In Own Ways

Let us continue what Paul Walker started. Join, donate, and contribute to his charity, ROWW.org

Rest in Peace, Paul Walker and Nelson Mandela: Two Angels Up in Heaven

Paul Walker and his Reach out Worldwide teams arrived in Haiti 5 days after the 2010 quake through Dominican Republic. ROWW.org or Reachoutworldwide.wordpress.com is a network of professionals with first responder skill-sets who augment local expertise when natural disasters strike in order to accelerate relief efforts. With the assistance of his best friend, Roger Rodas, a financial planner, Paul founded Reach Out Worldwide after returning from Haiti. Paul Walker and his ROWW members were helping in Oklahoma tornado, Illinois tornadoes, Typhoon Haiyan in the Philippines, and Tuscaloosa in Alabama.

“The Fast and the Furious” Super Star

R.I.P Madiba (Tata) and Paul Walker!. Christo Brand who was the jailer of Nelson Mandela at Robben Island, remembers his friend. He is mourning his death. He said that Mandela who was older than he was became a father figure for him. Mandela encouraged him to complete his education and always cared about asking for his family’s health. Both men lost a son. Mandela did not forget about the jailer who gave him bread and his favorite hair pomade after he was released and became President of South Africa. He kept in touch with him and made sure that he was close to him. Christo Brand took his family and grandchildren to see him in his old days. They told each other stories and relaxed.

Find Nelson Mandela’s Poems, Quotes, and speeches

Purchase a copy of this ebook to pay tribute to the freedom icon and global statesman.

Nelson Mandela’s Poetric Biography – How to Live Before You Die – Best Business Quotes, Experience Leadership Academy, and Freedom Struggle

Kevin Levin wrote a bestselling ebook on Paul Walker’s charitable works and efforts in Haiti, Chile, Joplin, Alabama, Oklahoma, and the Philippines Typhoon.

If you want to contribute to his work, do so at http://www.ROWW.org or Reachoutworldwide.wordpress.com

Buy this ebook which is a tribute to his short life now.

Paul Walker, The Angel Who Touched and Healed Natural Disaster and Quake Survivors – Paul Walker 1973-2013 as Eternally Young, Kind, and Famous as James Dean and JFK.

In this ebook, Kevin wrote about how the racing world and sports car owners and fans lost a friend and a good human being in the tragic accident that took the life of the ‘Fast and Furious’ super star.

Here is what others are saying about Paul Walker’s Charity and Relief Efforts

Paul Walker and his relief work team in Haiti, five days after 2010 quake.

“Paul wasn’t someone who would just write a check and lend his name to an organization; he was the heart and soul of REACH OUT Worldwide. Paul was the first one in and the last one out, he led by example and his hard work and dedication inspired everyone who had the privilege of working with him. He led one of the first teams into the hardest hit areas of Haiti and traveled to Chile to bring water, medical aid and hope after the Earthquake and Tsunami.

“He ran a chainsaw clearing debris and helping people get back into their homes during the hottest days after the tornadoes in Alabama… Some people play a hero, Paul was a hero. Paul was an honorable, hardworking, dedicated, respectful man with a humble spirit who shared his blessings with those who needed it most. It was an honor and a privilege to be able to work with, learn and look up to someone who walked the walk”, said JD Dorfman from REACH OUT Worldwide after Walker’s death.

We Grow Writers

The Fresno State MFA Creative Writing Program is the home for #FresnoWriters

PREE

Caribbean. Writing.

FLORWING MAG

@florwingogeofficial

MATHILLAGES.NET

Le BLOG OFFICIEL de MATHILDE

Sliver of Stone Magazine

2010-2018 ARCHIVES

Haiti Result-Oriented Relief - HROR

A Person-to-Person Haiti Rebuilding Effort focused on Getting Things Done!

Afro Alice

Ak Cheve Natirèl, ou bèl!

Opinions de Femmes

Kreye lavi ke w vle a ak resous ke w genyen yo

ebookPublishersWeekly

Get Daily, Weekly, and Monthly Digital ebooks You Can't Miss

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Here's To Us

Nerdiness Encouraged

Mudflats

Tiptoeing Through the Muck of Alaskan Politics