Posts Tagged ‘Lè Jezu mouri sou kalvè Lè Kris mouri se te pou mouin’

Lè Jezu mouri sou kalvè; Lè Kris mouri se te pou mouin (When Jesus Died on the Calvary)

1.
Lè Jezu mouri sou kalvè
Lè Kris mouri se te pou mouin
Mouin mande-m eske m-a konnin
Konbiin mouin doue, konbiin mouin doue

Konbiin mouin doue lanmou san fin?
Konbiin mouin doue ka Kris pou mouin?
Mouin konnin sa li fè pou mouin
Mouin pa ka di m konbiin mouin doue
2.
Sovè mouin nan Jètsemani
Te pase pi gwo agoni
Se pou mouin soufrans sa te ye
Kouman pou-m di konbiin mwen doue
3.
Se te amou li gin pou mouin
Ki fè-l soufri yon mò onté
Lè tout san kò li te koule
Li sove mouin, konbiin mouin doue
4.
Lè m-a rive nan sièl la tou,
Rete avèk li pou toujou
Mouin mèt pale di mil ane
Mouin pap fin di konbiin mouin doue

Advertisement
We Grow Writers

The Fresno State MFA Creative Writing Program is the home for #FresnoWriters

PREE

Caribbean. Writing.

FLORWING MAG

@florwingofficial

MATHILLAGES.NET

Le BLOG OFFICIEL de MATHILDE

Sliver of Stone Magazine

2010-2018 ARCHIVES

Haiti Result-Oriented Relief - HROR

A Person-to-Person Haiti Rebuilding Effort focused on Getting Things Done!

Afro Alice

Ak Cheve Natirèl, ou bèl!

Opinions de Femmes

Kreye lavi ke w vle a ak resous ke w genyen yo

ebookPublishersWeekly

Get Daily, Weekly, and Monthly Digital ebooks You Can't Miss

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Here's To Us

Nerdiness Encouraged

Mudflats

Tiptoeing Through the Muck of Alaskan Politics